Szczecin

16 marca - 17 marca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza serdecznie do udziału w nasyconej nauką imprezie. MOC NAUKOWCÓW - kontynuacja największego w regionie wydarzenia edukacyjnego, które odbędzie się w dniach 16 marca i 17 marca 2018 na wydziałach uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Program

 • Studium Matematyki al. Piastów 48
 • Matematyka wyborcza. Co jest głosem większości? Jak wybrać reprezentantów, żeby wyborcy byli zadowoleni? Czego oczekujemy po uczciwych wyborach? Kto decyduje o wynikach wyborów: ci, którzy głosują, czy komputer, który liczy głosy? O tych i innych aspektach naszej wolności oraz o różnych systemach wyborczych i związanych z nimi paradoksach porozmawiamy podczas referatu: ,,Matematyka wyborcza''. Wykład, 45 min. sale Studium Matematyki, BJM, I piętro, al. Piastów 48. wymagany zapis
  Prowadzący: dr Ilona Iglewska-Nowak
 • Matematyczny tangram. Tangram to chińska układanka znana na całym świecie. Poprzez zabawę tą układanką przeniesiemy się do świata figur geometrycznych i ich podziałów. Dowiemy się także, czym zajmują się matematycy. Wykład, 60 min. sale Studium Matematyki, BJM, I piętro, al. Piastów 48. wymagany zapis
  Prowadzący: dr Alicja Szymaszkiewicz
 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ( 1 ) ul. Janickiego 29
 • Czym jest nowotwór? Wykład dotyczący biologii nowotworów, z uwzględnieniem: podziału nowotworów na łagodne i złośliwe, a także ich ogólnej charakterystyki; opisu procesu nowotworzenia (etapy kancerogenezy), opis działania czynników kancerogennych , głównych zaburzeń mechanizmów podziałów komórkowych w procesie nowotworzenia. Wykład, 60 min.
  Prowadzący: dr Adam Lepczyński
 • Znaczenie zwierząt w badaniach biomedycznych. Wykład, 60 min.
  Prowadzący: dr hab. Anita Kołodziej-Skalska
 • Na tropie białek. Warsztaty dotyczące wykorzystania technik proteomicznych w badaniu białek. Uczestnikom przedstawione zostaną zasady technik sds-page (rozdział białek) oraz western-blot (detekcja, analiza zmian ekspresji). W ramach warsztatów przeprowadzone zostanie doświadczenie pokazowe. Warsztaty, 30 min. s. 1/23
  Prowadzący: dr inż. Katarzyna Michałek
 • USG - znaczenie dla nauki i praktyki. Warsztaty, 30 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Barbara Błaszczyk dr inż. Tomasz Stankiewicz
 • Techniki poskramiania zwierząt gospodarskich. Warsztaty, 30 min.
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk
 • Pasożyty zwierząt i człowieka. Warsztaty, 30 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak
 • Podstawy hodowli komórkowych in-vitro. Warsztaty, 30 min.
  Prowadzący: dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka
 • Ocena organoleptyczna jaj różnych gatunków drobiu. Uczestnicy warsztatów ocenią organoleptycznie (smak, zapach, zabarwienie) jaja pochodzące od różnych gatunków drobiu (m.in.. kura, gęś, perlica, przepiórka, indyk) dowiadując się jakie wartości dietetyczne posiadają. Warsztaty, 30 min. s. 1/18
  Prowadzący: Mateusz Bucław
 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ( 3 ) al. Piastów 45 (Centrum D-B Nanotechnologii)
 • Mikroorganizmy wokół nas. Uczestnicy warsztatów analizować będą mikroorganizmy, które naturalnie występują w różnych środowiskach oraz produktach spożywczych. Warsztaty, 30 min.
  Prowadzący: dr inż. Karol Fijałkowski
 • Wydział Budownictwa i Architektury ( 1 ) al. Piastów 50
 • Wykład o WBiA. Wykład ogólny o Wydziale Budownictwa i Architektury Wykład, 15-20 min. sala 302 przy ul. Piastów 50
  Prowadzący: mgr inż. Dorota Stocka dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko
 • Pokazy w Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu. Laboratorium z pokazami, 15-20 min. Laboratorium 29
  Prowadzący: mgr inż. Mateusz Techman
 • Z czego budujemy drogi? Wykład na temat budowy dróg oraz materiałów stosowanych w budownictwie drogowym. Podczas prezentacji pokazaną równiż próbki zbierane przez lata przez pracowników Katedry. Wykład, 20 min. Sala 20
  Prowadzący: Barosz Budziński, Stanisław Majer
 • Jak badamy wytrzymałość gruntu? Doświadczenie laboratoryjne. Pokaz mechanizmów zniszczenia skarpy w zależności od rodzaju gruntu budujacego nasyp. Omówienie charakterystycznych parametrów gruntu mających wpływ na różny mechanizm zniszczenia. Laboratorium z pokazami, Wykonanie doświadczenia z jednoczesnym opisem zjawiska 15 min. Laboratorium Katedry Geotechniki s. 64, budynek budownictwa przy al. Piastów 50
  Prowadzący: mgr inż. Magdalena Olszewska dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
 • Co to jest upłynnienie gruntu? Pokaz właściwości mechanicznych gruntu w warunkach laboratoryjnych. W trakcie pokazu zostanie zaprezentowany model upłynnienia gruntu (piasku) spowodowanego działaniem wibracji. Omówione zostaną mechanizmy wpływające na powstałe zjawisko. Pokazy, Wykonanie doświadczenia z jednoczesnym opisem zjawiska 10 min. Laboratorium Katedry Geotechniki s. 64, budynek budownictwa przy al. Piastów 50
  Prowadzący: mgr inż. Magdalena Olszewska dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
 • Wydział Budownictwa i Architektury ( 2 ) al. Piastów 45
 • Na czym polega oczyszczanie ścieków? Warsztaty laboratoryjne na których możliwe będzie obejrzenie osadu czynnego Warsztaty, 30 min. al. Piastów 45 s. 2/40
  Prowadzący: dr hab. inż. Magdalena Janus dr inż. Jacek Mazur
 • Wydział Budownictwa i Architektury ( 3 ) al. Piastów 51
 • Praw hydrauliki nieświadom człowiecze, czy nie wiesz, że woda do góry nie ciecze. Czy aby na pewno przesłanie polskiego wieszcza jest prawdziwe? W ramach proponowanych zajęć, uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenie polegające na zbadaniu tajemniczego zjawiska zwanym odskokiem hydraulicznym, który w praktyce daje wrażenie zmiany kierunku przepływu wody. Warsztaty, 20 min. Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Jak NIE powinien działać wał przeciwpowodziowy? Na zajęciach uczestnicy będą mogli zaobserwować zjawisko filtracji przez wał oraz będą mogli przeprowadzić symulację rozmycia wału w wyniku przelania się wody przez jego koronę. Warsztaty, 20 min. Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Niezależnie jakie by czasy były, u nas zawsze się przelewa. W ramach laboratorium uczestnikom zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia zawiązane z przelewani wraz z interaktywnym pokazem, w którym uczestnicy będą mogli samodzielnie kontrolować pracę przelewu. Warsztaty, 20 min. Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Podniesiemy wam ciśnienie! Wbrew obiegowej opinii wraz ze wzrostem prędkości wody w rurach ciśnienie płynącej wody nie rośnie lecz maleje. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli przeprowadzić badania polegające na wyznaczeniu energii i ciśnienia płynącej wody w poszczególnych miejscach instalacji. Warsztaty, 20 min. Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Wydział Budownictwa i Architektury ( 4 ) al. Żołnierska 50
 • Wykład o WBiA. Wykład ogólny o Wydziale Budownictwa i Architektury Wykład, 15-20 min min.
  Prowadzący: mgr Andrzej Golc
 • Warsztaty z modelowania 3D. "budowanie" prostych obiektów i form o charakterze architektonicznym w przestrzeni wirtualnej przy użyciu oprogramowania o obsłudze intuicyjnej; oglądanie efektów własnej pracy w okularach (goglach) do rzeczywistości wirtualnej; Warsztaty, 90 min. pracownia komputerowa nr 004 w budynku przy ul. Żołnierskiej 50
  Prowadzący: dr inż. arch. Wojciech Pawłowski
 • Witualna rzeczywistość w oparciu modele kubaturowe. Pokaz ma na celu zaprezentowanie narzędzi do modelowania 3D na wybranym oprogramowaniu komputerowym. W ramach pokazu przewidziano prezentację oprogramowania, mającą na celu wyjaśnienie jak poruszać się w danym środowisku. Następnie zainteresowani, będą mogli skorzystać z przygotowanego stanowiska komputerowego, gotowego modelu 3D i samodzielnie projekotwać, przesuwać, modyfikować objekty, a przede wszytskim poruszać się w wirualnej rzeczywistości. Pokazy, 60 min. sala 004. Budynek kierunku: Architektura i Urbanistyka przy ul. Żołnierskiej 50
  Prowadzący: mgr inż. arch. Kamila Nowak
 • Barwa w czasach fotografii. Spontaniczne aranżowanie przed obiektywem aparatu cyfrowego kompozycji i sytuacji z użyciem kolorwych rekwizytów, przy zastosowaniu przedłużonego czasu ekspozycji, da efekt "malowania" ruchem; Warsztaty, 45 min. pracownia fotograficzna nr 007 w budynku przy ul. Żołnierskiej 50
  Prowadzący: mgr Andrzej Golc
 • Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47
 • Jak tworzymy markę produktu? Celem działań marketingowych może być stworzenie i wprowadzenie nowego produktu, a także wykreowanie jego marki. Zaproponowany wykład wyjaśniał więc będzie, dlaczego marka jest ważna, jak się ją tworzy i jak należy nią zarządzać, aby nie traciła na wartości. Poprzez analizę struktury przykładowych marek uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnego budowania marki. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Innowacyjność polskiej gospodarki. Wykład obejmuje analizę sytuacji w zakresie generowania i wykorzystania nowych rozwiązań w Polsce oraz wskazanie jakie warunki  powinny zostać spełnione, aby w przedsiębiorstwach powstawały pomysły, które potencjalnie mogłyby być innowacjami. Wykład
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Reklama - dźwignią handlu. Każdy producent myśli o tym, jak poinformować potencjalnych odbiorców o swojej ofercie. Jeśli do informowania będzie używał komunikatów trafiających do ludzi przez telewizję, radio, prasę, kino, czy Internet, wówczas będziemy mówić o reklamie. Tak więc  wykład będzie traktował o tym, czym jest reklama, jak się ją tworzy i dlaczego ciągle jest tak popularnym sposobem komunikowania się z otoczeniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania symboli stosowanych w reklamach. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Przystąpienie Polski do strefy euro – co to oznacza? Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Polityka Konkurencji Unii Europejskiej jako element ochrony rynku konsumentów. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Co wpływa na cenę ropy naftowej na rynkach światowych? Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Konkurencyjność strefy przygranicznej na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. Wykład przybliża pojęcie konkurencyjności i innowacyjności. Na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza wykazywany jest potencjał społeczno-gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju strefy przygranicznej. Dzięki synergii możliwe jest budowanie trwałych podstaw konkurencyjności regionu podzielonego granicą. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Co z tą globalizacją? Zjawisko globalizacji jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć ekonomicznych w ostatnich latach. Wykład przedstawia różne ujęcia globalizacji. Wskazuje na korzyści i koszty procesów globalizacyjnych oraz na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem w kontekście konkurencyjności, liberalizacji i integracji. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej - prezentacja dostępnych źródeł finansowania. Ekonomia społeczna wskazuje na potrzebę dostrzeżenia problemów tej części społeczeństwa, które dotychczas było wykluczone z życia społeczno-gospodarczego. Tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, zmiana modelu pomocy społecznej, przywracanie ludziom wiary w własne siły to wyzwania stojące przed ekonomią społeczną. W Europie istnieje już ponad 1 mln. podmiotów ekonomii społecznej. Ich rozwój możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu z różnych źródeł. Wykład poświęcony jest wskazaniu możliwości finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Marketing mix – zintegrowane oddziaływanie marketingowe. Marketing-mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania. Kompozycja marketingu-mix polega na harmonijnym łączeniu wartościowych produktów z atrakcyjnymi cenami, kanałami dystrybucji zapewniającymi dogodność warunków zakupu i ze skuteczną i efektywną promocją. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Interpretacja sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: Zofia Sawicka-Kluzniak
 • Jak nie dać nabić się w butelkę? Kilka słów o technikach wywierania wpływu. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Sylwia Gołąb
 • PIT, CIT, VAT, czyli rachunkowość a podatki. Głównym celem prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych jest dostarczenie informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. W związku z tym wkład dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców i przybliża też uczestnikom problematykę optymalizacji obciążeń podatkowych działalności gospodarczej. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska
 • Wydział Elektryczny ( 2 ) ul. 26 kwietnia 10
 • „Mój pierwszy układ elektroniczny” W przerwach miedzy wykładami działały będą także warsztaty elektroniczne „Mój pierwszy układ elektroniczny”. W trakcie warsztatów spróbujesz swoich sił w montażu układów elektronicznych. Otrzymasz elementy niezbędne do zmontowania układu elektronicznego, a także lutownicę, cynę i pomoc „zawodowców”. Po podłączeniu zbadasz jego możliwości a zmontowany układ zabierzesz ze sobą na pamiątkę wizyty na Wydziale Elektrycznym ZUT. Wierzymy, że wrócisz na nasz wydział jako student i zaprojektujesz oraz zmontujesz i uruchomisz w ramach zajęć niejedno ciekawe i użyteczne urządzenie elektroniczne. Warsztaty
 • Pokazy i prezentacje w laboratoriach, związanych z:- nowoczesnymi audio-technologiami. Pokazy i prezentacje w laboratoriach, związanych z:- nowoczesnymi audio-technologiami, między innymi przetwarzania i monitorowania nagrań dźwiękowych, rejestrowaniem i obróbką obrazu, w tym „bluebox”, Prezentacja, 45 min. 309, 312, 341, 101
 • Przemysł 4.0. Za nami są już trzy rewolucje przemysłowe. Pierwsza związana z mechanizacją i wykorzystaniem energii wody i pary, druga związana z elektryfikacją i masowością oraz trzecia polegająca na wprowadzeniu automatyzacji. Zastanawiasz się w jakim kierunku zmierza przemysł w dniu dzisiejszym, jakie technologie mają szansę zadomowić się w nowoczesnych fabrykach i co dzięki temu zyska społeczeństwo to wpadnij na wykład i posłuchaj, a później zerknij do laboratoriów, gdzie część rozwiązań Przemysłu 4.0 już teraz zobaczysz na własne oczy. Wykład, 45 min. Aula im. Prof. Stanisława Skoczowskiego (137)
  Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
 • Pokazy w laboratoriach. Pokazy i prezentacje w laboratoriach, w których zobaczyć będzie można między innymi: manipulatory przemysłowe, roboty mobilne, humanoidalne, drony i inne rozwiązania robotyczne, komputery przemysłowe, programowalne systemy sterowania. Zachęcamy również do rozmów z studentami i wykładowcami, którzy będą prezentować zasoby pracowni. Laboratorium z pokazami, 45 min. 142/143, 223, 038
 • Światło lasera - współczesne zastosowania. Mimo stosunkowo krótkiej historii technologie laserowe, należą do najszybciej rozwijających się obszarów współczesnej techniki. Światło laserowe, generowane coraz bardziej wyrafinowanymi metodami zdobywa coraz szersze pola zastosowań. Lasery na dobre zadomowiły się w medycynie, telekomunikacji, elektronice a nawet w sztuce. Wykład pozwoli zrozumieć tajemniczy świat technologii laserowych. Przedstawione zostaną główne koncepcje pozwalające zrozumieć jak działają lasery oraz jak współcześnie są konstruowane. Wykład, 45 min. Aula im. Prof. Stanisława Skoczowskiego (137)
  Prowadzący: dr inż. Andrzej Ziółkowski
 • Pokazy w laboratoriach. Pokazy i prezentacje w laboratoriach, z których dowiesz się: jak działa laser tytanowo-szafirowy i jak krótkie impulsy generuje, jak są zbudowane różne rodzaje światłowodów, dlaczego światło wprowadzone do światłowodu przemierza tak duże odległości, jak wygląda jeden z najszybszych światłowodowych systemów transmisji wielofalowej, jak wygląda i działa sprzęt pomiarowy służący do badania światłowodów i testowania sieci światłowodowych, jak działają teleinformatyczne systemy światłowodowe o przepływności terabitowej, co to są systemy FTTA (Fiber To The Antena) - przyszłość telefonii komórkowej 5G, jak spawa się włókna światłowodowe, co to są światłowody mikrostrukturalne, co mogą badać czujniki światłowodowe, jak usprawnić pracę mózgu. Laboratorium z pokazami, 45 min.
 • Elektro-technologie w transporcie przyszłości. Jak rodziły się pojazdy elektryczne? czym dzisiaj "na prąd" możemy się poruszać? co przewiezie nas jutro?  Jeśli chcecie poznać niesamowitą moc drzemiącą w pojazdach na prąd, zapraszamy na krótką przejażdżkę przez świat współczesnych technologii w napędach pojazdów elektrycznych. Wykład, 45 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Paplicki
 • Wydział Informatyki ( 1 ) ul. Żołnierska 52
 • Informatyka - pasja, praca, przyszłość. Wycieczka po Wydziale Informatyki w ramach której uczestnicy będą rywalizowali w wyścigach minirobotów własnej konstrukcji. Zbudują i poznają zasadę działania robotów jezdnych oraz stwórzą grę komputerową z ich udziałem. Studenci z KN WiWav zaproszą do świata druku 3D i pozwolą pobawić się ich naukowymi zabawkami. Zapraszamy również na pokaz mechatronicznych układów sterowania czasu rzeczywistego (model dźwigu budowlanego, model układu ABS, model suwnicy 3D). Uczestnicy będą mogli sprawdzić się w roli operatora modelu dźwigu budowlanego lub suwnicy 3D. Nie zabraknie również informacji o tym co i kiedy należy zrobić, aby zostać studentem WI. Prezentacja, 60 min. zbiórka - hol obok szatni
  Prowadzący: Liliana Wołoszczuk
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ( 1 ) al. Piastów 19
 • Wybuch poduszki powietrznej Airbag. Pokaz możliwości zachowania się poduszek bezpieczeństwa w przypadku uderzenia pojazdu w przeszkodę. Przedstawienie oraz omówienie układów bezpieczeństwa znajdujących się we współczesnym samochodzie, a także cel stosowania. Na koniec wystrzelanie poduszek Airbag na specjalnym stanowisku. Pokazy, 20 min. Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych - budynek W5
  Prowadzący: dr inż. Tomasz Osipowicz mgr inż. Dominik Gałdyński
 • Wiatr we włosach BUGGY. Pokaz pojazdu BUGGY. Przedstawienie oraz omówienie możliwości adaptacji nadwozia dla różnych układów napędu, a także cel stosowania. Na koniec nie zapomniane wrażenia z przejażdżki pojazdem BUGGY. Pokazy, 20 min. Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych - budynek W6
  Prowadzący: dr inż. Kondrad Prajwowski, dr inż. Wawrzyniec Gołębiewski
 • Ile mocy ma silnik spalinowy? Pokaz możliwości pomiaru mocy i momentu na hamowni silnikowej wyposażonej w silnik Andoria 4CTi 90 oraz hamulec elektrowirowy firmy AVL. Przedstawienie aparatury badawczej w jaką jest wyposażona hamownia oraz omówienie jej możliwości, a także cel stosowania. Na koniec uruchomienie silnika ze ściągnięciem przykładowej charakterystyki z silnika Andorii lub Fiarta 1.3 JTD. Pokazy, 20 min. Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych - budynek W6
  Prowadzący: dr inż. Kondrad Prajwowski, dr inż. Wawrzyniec Gołębiewski
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - KTC Budynek Katedry Techniki Cieplnej, al. Piastów 19
 • Silnik zewnętrznego spalania zasilany wodorem. Krótkie teoretyczne wprowadzenie dotyczące produkcji wodoru oraz budowy i zasady działania silnika Stirlinga. Omówienie stanowiska pokazowego, rozruch stanowiska, ustabilizowanie parametrów pracy, uruchomienie silnika Stirlinga. Pokazy, 30 min. wprowadzenie teoretyczne - sala 104, demonstracja układu - sala 102
  Prowadzący: dr inż. Sławomir Wiśniewski
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Laboratorium Zakładu Metaloznawstwa i Odlewnictwa al. Piastów 19
 • "Zobaczyć więcej - prezentacja mikroskopu elektronowego skaningowego". Jak wygląda, do czego służy i jak działa mikroskop elektronowy? Czy możemy zajrzeć w głąb materiału i sprawdzić z jakich pierwiastków się składa? Odpowiedzi na pytania poznacie Państwo odwiedzając nasze laboratorium. Pokazy, 30 min. sala 111
  Prowadzący: dr inż. Agnieszka Kochmanska
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Laboratorium Zakładu Tworzyw Polimerowych al. Piastów 19
 • "Czy plastik daje się spawać" Jeśli spawanie kojarzy Ci się tylko z łączeniem elementów wykonanych z metalu, udowodnimy, że spawać można również tworzywa sztuczne. I nie jest do tego potrzebna rozżarzona elektroda ani maska. Podczas pokazu zaprezentujemy również różne sposoby zgrzewania tworzyw. Pokazy, 30 min. sala 303
  Prowadzący: dr inż. Sara Paszkiewicz
 • "Jak to jest zrobione - przetwórstwo wtryskowe tworzyw sztucznych". Pokaz formowania elementów z tworzyw polimerowych metodą wtryskiwania ze stanu stopionego. To jedna z najpowszechniej stosowanych metod przetwórczych materiałów termoplastycznych. Pokazy, 30 min. sala 001
  Prowadzący: dr inż. Magdalena Kwiatkowska
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki HALA TECHNOLOGICZNA al. Piastów 19 (dziedziniec)
 • Addytywne wytwarzanie przyszłością przemysłu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z technikami przyrostowymi. Poznają metody zaliczane do technik addytywnych. Dowiedzą się w jakich gałęziach przemysłu technologie przyrostowe znajdują zastosowanie i zdobędą wiedzę na temat stosowanych materiałów oraz trendów w ich rozwoju. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy wezmą udział w pokazach technik addytywnych (druk 3D z proszków metali z polimerów) dostępnych w Zakładzie Technologii Maszyn. Warsztaty z pokazami, 25 min. Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania, sala 5
  Prowadzący: dr inż. Dariusz Grzesiak dr inż. Marta Krawczyk
 • Struktura geometryczna powierzchni - to od niej wszystko się zaczyna. W trakcie pokazu, zostaną przybliżone słuchaczom zagadnienia związane z kształtowaniem stanu struktury geometrycznej powierzchni. Zostaną omówione sposoby kształtowania właściwości funkcjonalnych powierzchni oraz jej technologia. Zaprezentowane zostanie skanowanie powierzchni różnych materiałów metodą mikroskopii konfokalnej światła chromatycznego i cyfrowej obróbki zarejestrowanej chmury punktów, a także zostaną wyznaczone wartości parametrów mówiących o przeznaczeniu funkcjonalnym powierzchni. Pokazy, 25 min. Laboratorium Topografii Powierzchni, sala 33HT
  Prowadzący: dr inż. Daniel Grochała mgr inż. Sara Dudzińska mgr inż. Emilia Bachtiak-Radka
 • Egzoszkielet kończyny górnej i jego zastosowania. W trakcie zajęć grupa zostanie zapoznana z budową egzoszkieletu kończyny górnej ExoArm 7-DOF. Przedstawione zostaną metody interpretacji intencji operatora, siły oddziaływania urządzenia na człowieka oraz sposób sterowania obiektem wirtualnym w postaci żurawia przeładunkowego. Pokazy, 25 min. Laboratorium Dynamiki maszyn, sala 36
  Prowadzący: mgr inż. Paweł Herbin
 • Realizacja procesu obróbki ubytkowej z użyciem maszyn sterowanych komputerowo. W ramach pokazu odbywającego się w cyklu ciągłym zostanie przeprowadzona prezentacja realizacji procesu obróbki ubytkowej dla wybranych przykładowych detali. Pokaz realizowany będzie z użyciem maszyn do obróbki ubytkowej znajdujących się na wyposażeniu Pracowni Mechanicznej ZUT w Szczecinie. Maszyny uzyte w pokazie sterowane są komputerowo (numerycznie) w trakcie pokazu zostanie przedstawiona idea sterowania w produkcji przemysłowej. W pokazie użyte zostaną maszyny DMU60 i CTX310Eco. Po realizacji pokazu obróbki ubytkowej wykonane detale zostaną przekazane zwiedzającym. Pokazy, 25 min. Hala Technologiczna, Pracownia Mechaniczna
  Prowadzący: dr inż. Tomasz Okulik
 • Jak rozerwać metal? W ramach pokazu zostaną przygotowane próbki do wyznaczania parametrów wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. Najpierw zostaną pokazane możliwości maszyny - zadawanie przebiegów amplitudy i częstotliwości. Następnie na próbkę będzie zakładany precyzyjny ekstensometr dotykowy, próbka będzie mocowana w maszynie i rozciągana. Proces będzie śledzony przez kamerę termowizyjną. Próba będzie prowadzona do efektownego zerwania próbki po czym wyznaczone zostaną parametry wytrzymałościowe. Pokazy, 25 min. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, sala 38
  Prowadzący: dr inż. Konrad Kwiatkowski dr inż. Mariusz Leus
 • NieOCZYwisty świat termowizji. Podczas pokazu zostaną zaprezentowane podstawowe prawa fizyczne dotyczące termografii. Zostaną także omówione pola zastosowań kamer termograficznych ze szczególnym naciskiem na aplikacje przemysłowe. Pokaz wzbogacają eksperymenty praktyczne, które na przykładzie zjawisk z życia codziennego oraz zjawisk niecodziennych, i być może zaskakujących, przybliżają zasadę wykonywania pomiarów w paśmie podczerwonym promieniowania elektromagnetycznego. Pokazy, 25 min. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, sala 39
  Prowadzący: dr inż. Jacek Zapłata mgr inż. Artur Bajwoluk
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( 1 ) ul. Słowackiego 17
 • Niezwykłe krajobrazy - Park Kasprowicza i Różanka w Szczecinie. Wykład w terenie połączony ze spacerem po najpiękniejszym parku w Szczecinie. Słuchacze poznają ciekawą historię powstania tego założenia oraz jego poszczególnych części. Zajrzymy w różne zakątki parku, zobaczymy interesujące drzewa, rzeźby i obiekty budowlane takie jak przykładowo: skrzydłorzech kaukaski, Ogniste Ptaki Władysława Hasiora czy szczeciński amfiteatr. Wykład w plenerze, 90 min. zbiórka w holu wydziału, w razie deszczu sala wykładowa 153, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr inż. Aleksandra Pilarczyk - architekt krajobrazu
 • Moc maturzysty -  studiuj na ZUT !!! Prezentacja kierunków studiów z konkursami! Prezentacja, 45 min. hol główny, Audytorium Maximum, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: mgr Aneta Zierke
 • Rośliny ze szkła - roślinne kultury in vitro. Są to zajęcia praktyczne, dotyczące możliwości wykorzystywania biotechnologii w hodowli roślin. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z metodą rozmnażania roślin w warunkach laboratoryjnych. Dowiedzą się jakie są kolejne etapy namnażania i co jest do tego niezbędne. Samodzielnie założą kulturę wybranej rośliny ozdobnej. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się jak można wykorzystać praktycznie uzyskane w ten sposób rośliny. Warsztaty, 30 min. laboratorium in vitro sala 201, , ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. inż. Danuta Kulpa
 • Wędrówka DNA w polu elektrycznym. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z techniką elektroforezy czyli metodą rozdziału cząsteczek obdarzonych ładunkiem w polu elektrycznym. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poćwiczyć sztukę pipetowania przy użyciu pipet automatycznych. Ich zadaniem będzie naniesienie na żel agarozowy próbek DNA i różnych barwników a następnie obserwowanie ich wędrówki w aparacie do elektroforezy. Na zakończenie zajęć żel będzie inkubowany w roztworze z barwnikiem fluorescencyjnym a wybarwione cząsteczki DNA będą obserwowane w świetle UV. Przy okazji warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z wyposażeniem laboratorium biologii molekularnej. Warsztaty, 75 min. sala 235, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Beata Myśków, mgr inż Natalia Lenarczyk-Puri dr inż Magdalena Góralska
 • Metody identyfikacji odmian roślin będących pod ochroną. Uczniowie zapoznają się z metodami identyfikacji odmian roślin chronionych za pomocą analizy materiału genetycznego DNA. Nauczą się izolować DNA i analizować produkty rozdziały na elektroforegramach. Warsztaty, 45 min. sala 235, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz
 • Zieleń w naszym otoczeniu. Warsztaty plastyczne z rysunku i malarstwa. Zieleń w naszym otoczeniu jest impulsem do przypomnienia sobie i odtworzenia znanych uczestnikom warsztatów (uzupełnionych pokazem slajdów) kształtów i kolorów pojedynczych roślin: drzew, krzewów i bylin, oraz kompozycji zieleni (parków, zieleńców, ogrodów przydomowych). Efektem warsztatów będą rysunki, obrazki barwne oraz kolorowane makiety z papieru.Zajęcia będą się odbywać w zależności od warunków pogodowych w parku lub w sali dydaktycznej. Warsztaty, 45 min. zbiórka w holu głównym
  Prowadzący: prof. Hubert Romanowski dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska dr hab. Agata Zbylut
 • “Co gryzie drzewo? O owadzich architektach wnętrz. Przedstawienie bogactwa form i kształtów oraz przystosowań owadów do otaczającego je środowiska. Ukryte życie owadów we wnętrzu drzew i co z tego wynika. Strategie żerowania i przetrwania owadów. Warsztaty, 45 min. sala 014 (piwnica), Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska
 • Nietoperze w aglomeracji miejskiej – zagrożenia i ochrona. Nocne życie nietoperzy. Nietoperze nasi lokatorzy. Dlaczego nietoperze są zagrożone? Jak możemy pomóc chronić nietoperze? Warsztaty, 45 min. sala 014 (piwnica), Słowackiego 17
 • Co gryzie drzewo? O owadzich architektach wnętrz. Przedstawienie bogactwa form i kształtów oraz przystosowań owadów do otaczającego je środowiska. Ukryte życie owadów we wnętrzu drzew i co z tego wynika. Strategie żerowania i przetrwania owadów. Warsztaty, 45 min. sala 014 (piwnica), Słowackiego 17
 • Biomonitoring środowiska za pomocą porostów. Krótka charakterystyka podstawowych wiadomości o mchach i porostach. Określenie grup briocenologicznych. Wykorzystanie mchów i porostów jako bioindyfikatory. Ćwiczenia- praca w małych zespołach (do 3 osób) - praca z mikroskopem i porostami. Warsztaty, 50 min. ul. Słowackiego 17, sala 013 (piwnica)
  Prowadzący: dr hab. Renata Gamrat dr hab. Joanna Podlasińska
 • Niewidzialna konkurencja wśród jonów. Zajęcia o charakterze laboratoryjnym, których uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach pod kierunkiem osób prowadzących. Wykonują proste doświadczenie ilustrujące zjawisko antagonizmu koloidalnego, mające na celu porównanie oddziaływania jonów jedno- i dwuwartościowych na przepuszczalność błon cytoplazmatycznych w komórkach skórki liści spichrzowych cebuli. Uczniowie samodzielnie przygotowują preparaty, barwią je a następnie przeprowadzają obserwacje mikroskopowe. Warsztaty, 45 min. sala nr 18, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Małgorzata Mikiciuk
 • Kropla wody tętni życiem. Nawet nie podejrzewasz jak bujne życie tętni w małej kropli wody. Przekonaj się sam, zrób preparat i przyjrzyj się z bliska mikroskopijnym bestiom mieszkającym w jeziorze, kałuży, czy w kropli rosy, być może czeka Cię duże zaskoczenie. Ekosystem wodny charakteryzuje się różnorodnością drobnych organizmów, o których istnieniu większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Celem zajęć jest edukacja ekologiczna młodzieży na temat bioróżnorodności wód oraz na temat konsekwencji zanieczyszczenia wód przez człowieka. Warsztaty, 50 min. sala 127, I piętro, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Magdalena Błaszak mgr Kinga Zatoń
 • Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich. Czy zmiany klimatyczne są już faktem czy mitem? Co przemawia za każdą z tych tez? Funkcje ochronne zadrzewień. Co i jak sadzić? „Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów z wykorzystaniem materiału zielnikowego”, Quiz - Uczniowie na podstawie czterech cech mają oznaczyć gatunek drzewa, po korze, drewnie, liściu i owocu; Praca z mapą „Nasadzenie drzew i krzewów na wybranym fragmencie mapy topograficznej”. Warsztaty, 90 min. ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Renata Gamrat dr hab. Joanna Podlasińska
 • Moc ziół. Pokaz najważniejszych roślin i surowców przyprawowych, z omówieniem ich sposobu wykorzystania. Sposoby przygotowania ziół: napary, odwary,wyciągi, nalewki, soki i in. Uprawa i wykorzystanie ziół uprawianych w doniczkach. Warsztaty, 60 min.
  Prowadzący: prof. dr hab. Dorota Jadczak mgr inż. Kamila Bojko
 • Skąd w szampanie są bąbelki. W trakcie zajęć przedstawione i zaprezentowane zostaną tradycyjne i współczesne metody produkcji szampana. Zaprezentowane zostaną różne formy i struktury drożdży oraz ich inne sposoby wykorzystania w przemyśle i gospodarstwie domowym. Zajęcia będą przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, a w międzyczasie zostanie zaprezentowany pokaz. Warsztaty z pokazami, 45 min. sala nr, 255 II piętro, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Irenusz Ochmian
 • Owoce dla zdrowia. Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy ze zdrowotnymi właściwościami owoców. W trakcie zajęć prowadzonych w formie pokazu i prezentacji multimedialnej.pokazane będą owoce typowe dla naszego klimatu i owoce egzotyczne. Przedstawione zostaną różnice w składzie chemicznym tych owoców oraz ich walory smakowe i prozdrowotne. Warsztaty, 45 min. sala nr 301, ul. Słowackiego 17, zbiórka w holu wydziału
  Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof.nadzw
 • Trawy wokół nas. Traw nas żywią, zdobią i chronią, jest ich na kuli ziemskiej ok. 11 tysięcy, zajmujące różne siedliska, dlatego warto je poznać. Wykład, 50 min. sala nr 151, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Teodor Kitczak, prof. nadzw.
 • Skały i minerały wokół nas. Zajęcia składają się z krótkiej prezentacji podstaw wiedzy nt. skał i minerałów połączonej z pokazem najciekawszych minerałów i skał z kolekcji katedry. W trakcie prezentacji uczestnicy zajęć dowiedzą się czym są minerały oraz poznają metody organoleptycznego rozpoznawania minerałów. Będzie można również dowiedzieć się czym są skały oraz jaka była ich geneza. Kolejną częścią zajęć są warsztaty polegające na rozpoznawaniu minerałów tych powszechnie występujących i tych mniej popularnych w oparciu o metody organoleptyczne (wg prostego klucza - materiały przeznaczone dla uczestników): barwa, rysa, twardość w skali Mohsa, przezroczystość,łupliwość, przełam, cechy szczególnych np: magnetyzm.Za aktywność uczestników w trakcie zajęć przewidziane nagrody: kryształ górski. Dla wszystkich uczestników pamiątki w postaci okazów minerałów:ametyst (fioletowy), opal (żółty), chryzopraz (seledynowy) Do koloru, do wyboru! , 45 min. sala 137, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr inż. Grzegorz Jarnuszewski
 • Komputerowa kartografia w szkole, w domu w podróży. Otwarty dostęp do danych geograficznych oraz powszechność urządzeń gps zmieniły nasze życie. Na codzień korzystamy z wielu form tzw geoinformacji. Na warsztatach dowiemy się w jaki sposób działają urządzenia gps, jakie są ich możliwości i ograniczenia w codziennych zastosowaniach (nawigacja drogowa oraz terenowa, lokalizacja osób i przedmiotów, wyszukiwanie drogi, przygotowanie i prowadzenie wycieczek, wyszukiwanie ciekawych miejsc). Sprawdzimy także w jaki sposób usprawnić działanie naszych komórkowych gps poprzez wykorzystanie różnego rodzaju map oraz oprogramowania. Dowiemy się gdzie szukać specjalistycznych map oraz jak samemu przystosować papierową mapę do wykorzystania z gps. Warsztaty, 90 min. pracownia komputerowa nr 13, ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. Michał Kupiec
 • Jak chronić i rekultywować zbiorniki wodne. Omówienie metod rekultywacji J. Głębokiego i ocena na miejscu jakości wody na podstawie analiz stężenia związków biogennych i rozpuszczonego tlenu oraz pH wody, ocena przejrzystości wody za pomocą krążka Secchi’ego Wykład w plenerze, 1,5 h / 45 min. zbiórka hol wydziału , Słowackiego 17  W razie deszczu sala wykładowa nr 153  ul. Słowackiego 17
  Prowadzący: dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( 2 ) ul. Papieża Pawła VI nr 1
 • Wodór jako paliwo silnikowe. Warsztaty, 45 min. ul. Papieża Pawła VI 1, sala nr 112
  Prowadzący: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
 • Wytwarzanie paliw z biomasy – produkcja biodiesla. Celem tych zajęć jest samodzielne przygotowanie przez uczniów biopaliwa do zasilania silników Diesla. Zajęcia obejmują wytłoczenie oleju z nasion przy użyciu prasy ślimakowej, przeprowadzenie procesu transestryfikacji i wytworzenie biodiesla, oczyszczanie biopaliwa oraz oznaczenie jego podstawowych właściwości fizyko-chemicznych. Warsztaty, 90 min. ul. Papieża Pawła VI 1, sala nr 201
  Prowadzący: dr hab. Małgorzata Pawrot – Paw mgr inż. Monika Izwikow mgr inż. Iga Turów
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( 3 ) ul. Papieża Pawła VI nr 3
 • Od ziarna do chleba. Analiza technologiczna, ilościowa i jakościowa ziaren zbóż: począwszy od ziarna poprzez mąkę do pieczywa. Warsztaty, 30 min. ul. Papieża Pawła VI 3, sala nr 104
  Prowadzący: dr inż. Magdalena Sobolewska
 • Poznaj nasze drzewa rodzime. Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi cechami morfologicznymi (np. wielkość, drzewa, kształt liścia, wielkość i barwa kwiatów, typ owocu) pozwalającymi na poznanie drzew mających naturalne stanowiska w Polsce. Zajęcia będą się odbywać w zależności od warunków pogodowych w parku lub w sali dydaktycznej. Warsztaty, 90 min. sala 314, ul. Papieża Pawła VI nr 3a
  Prowadzący: dr hab. Grzegorz Nowak dr inż. Marcin Kubus mgr inż. Magdalena Zmarzlik mgr inż. Paweł Mazur
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ul. Papieża Pawła VI 3
 • "Co w ślinie piszczy". Zajęcia laboratoryjne podczas których uczniowie oznaczą wybrane składniki występujące w ślinie oraz przeprowadzą reakcje biochemiczne in vivo obrazujące procesy trawienne, jakie zachodzą w jamie ustnej. Warsztaty, 45 min. Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne w sali ćwiczeń Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka, wykład w 114 lub w 117 na PP
 • "Żywieniowe pułapki Internetu" Wykład, na którym przedstawione zostaną fakty i mity dotyczące zaleceń żywieniowych i "cudownych" właściwości wybranych składników diety publikowane w Internecie. Wykład, 45 min. Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne w sali ćwiczeń Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka, wykład w 114 lub w 117 na PP
 • Zajęcia laboratoryjne "Antropometria nie taka straszna". Zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z zakresem badań antropometrycznych wykorzystywanych w celu oceny stanu odżywienia, wykonają niektóre z nich u siebie i nauczą się interpretować otrzymane wyniki. Warsztaty, 45 min. Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne w sali ćwiczeń Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka, wykład w 114 lub w 117 na PP
  Prowadzący: prof. dr hab. Mariola Friedrich - Kierownik Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ul. Kazimierza Królewicza 4
 • Chemia bez tajemnic. Forma działania - pokaz i uczestnictwo. Przeprowadzanie wybranych doświadczeń przez zainteresowanych pod kontrolą prowadzącego. Liczba osób biorąca udział w jednym działaniu - ok. 15. Pokazy, 45 min. Zakład Sozologii Wód - sala ćwiczeniowa nr 7 paw. B
  Prowadzący: Małgorzata Bonisławska Arkadiusz Nędzarek Agnieszka Rybczyk
 • Chemia organiczna wokół nas. wykrywanie i oznaczanie wybranych związków organicznych tj: estry, aldehydy, ketony; aminokwasy, peptydy, białka Pokazy, 45 min. Zakład Sozologii Wód - sala ćwiczeniowa nr 7 paw. B
 • Właściwości związków nieorganicznych. oznaczanie zasadowości, twardości wpdy, zawartości wapnia i magnezu w wodzie; zmiękczanie wody - metody; barwne reakcje utleniania i redukcji; oznaczanie wybranych anionów lub kationów Pokazy, 45 min. Zakład Sozologii Wód - sala ćwiczeniowa nr 7 paw. B
 • Tajemnice środowiska wodnego, czyli co warto o wiedzieć rybach. Zwiedzanie wystaw ichtiologicznych w gmachu budynku na Kazimierza Królewicza i zwiedzanie sal akwariowych. Wycieczki z przewodnikiem. wystawa, 60 min.
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu al. Piastów 41
 • Materiały palne wokół nas. Podczas prezentacji zostaną przedstawione zagrożenia związane z palnością materiałów wyposażeniowych, które znajdują się w naszym otoczeniu m. in. krzesła tapicerowane, zasłonki, itp. Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: dr inż. Renata Dobrzyńska
 • Zagrożenia środowiska morskiego substancjami ropopochodnymi – zastosowanie materiałów sorpcyjnych. Prezentacja środków sorpcyjnych do zwalczania zanieczyszczeń olejowych w akwenach wodnych Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: dr inż. Agnieszka Ubowska
 • Temperatura powietrza - jak obserwować strumienie ciepłego powietrza i sterować jego temperaturą. Prezentacja technik sterowania temperaturą strumienia powietrza oraz obserwacja rozkładu strumieni powietrza z użyciem kamery termowizyjnej. Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: dr inż. Piotr Nikończuk
 • Monitoring i wizualizacja pracy instalacji chłodniczej. Prezentacja technik monitorowania pracy instalacji chłodniczych Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: dr inż. Wojciech Tuchowski
 • Monitoring i wizualizacja pracy instalacji klimatyzacyjnej. Prezentacja technik monitorowania pracy instalacji klimatyzacyjnej. Wpływ klimatyzacji na zdrowie. Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: dr inż. Tomasz Łokietek
 • Prezentacja bezzałogowych pojazdów podwodnych stosowanych do badań jezior i obiektów hydrotechnicznych. Budowa i charakterystyka pojazdów podwodnych. Sposoby sterowania i eksploatacji. Bezpieczeństwo użytkowania. Porównanie możliwości operowania w toni wodnej pojazdu podwodnego i nurka. Podczas zajęć Uczestnicy będą mieli okazję dokonać próby samodzielnego nawigowania bezzałogowym pojazdem podwodnym KRAB w basenie WTMiT . Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: dr inż. Mariusz Matejski
 • Projektowanie 3D środków transportu. Prezentacja programów komputerowych umożliwiających projektowanie środków transportu Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: mgr inż. Wiesław Józiak
 • Technologia budowy jachtów z laminatu. Omówienie procesu projektowego jachtu z laminatu od tworzenia jego konstrukcji po technologię budowy. Prezentacja kadłubów jachtów z laminatu zbudowanych przez studentów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Uczestnicy pokazów będą mieli wgląd do przykładowych dokumentacji technicznych. Pokazy, 30 min. al. Piastów 41
  Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Banaszek dr inż. Monika Bortnowska
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ul. Pułaskiego 10
 • Przetwórstwo i recykling tworzyw sztucznych. W czasie pokazów zostanie przedstawiony cykl życia wybranych tworzyw sztucznych obejmujący ich recykling i ponowne wykorzystanie do produkcji wyrobów użytkowych. Zademonstrowane zostaną metody przetwórstwa tworzyw sztucznych (wytłaczanie, kalandrowanie, wtryskiwanie) oraz metoda aplikacji ekologicznych proszkowych materiałów powłokowych metodą napylania elektrostatycznego. Pokazy, 30 min. Budynek Starej Chemii, ul. Pułaskiego 10
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ( 3 ) al. Piastów 45 (Centrum D-B Nanotechnologii)
 • Pokaz sposobu pomiaru lepkości płynu. Pokaz ma na celu zaprezentowanie różnych sposobów pomiaru lepkości płynów newtonowskich i nienewtonowskich. Badania dynamicznego współczynnika lepkości zostaną wykonane przy użyciu dwóch rodzajów wiskozymetrów. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Magdalena Cudak
 • Pokaz mieszania mechanicznego wybranych układów. Operacja mieszania i aparaty stosowane do jej prowadzenia - mieszalniki - są powszechnie spotykane w instalacjach technologicznych w różnych gałęziach przemysłu. Celem pokazu będzie demonstracja pracy mieszalnika. Jako przykładowy zostanie pokazany proces rozpuszczania ciała stałego (umieszczonego w mieszalniku w postaci tabletki) podczas mieszania cieczy wypełniającej zbiornik. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr inż. Anna Kiełbus-Rąpała
 • Pokaz pracy instalacji adsorpcyjnej wyposażonej w kolumnę ze złożem fluidalnym. Proces adsorpcji stosowany jest do usuwania zanieczyszczeń ze strumienia płynu oraz do rozdzielania składników płynnej mieszaniny. Przykładowe zastosowanie procesu adsorpcji to usuwanie i odzyskiwanie lotnych związków organicznych (LZO) ze strumienia gazu opuszczającego malarnię oraz produkcja czystego tlenu z powietrza. Podczas pokazu zostanie zaprezentowana kolumna adsorpcyjna wykonana ze szkła akrylowego, w której pracować będzie złoże fluidalne. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr inż. Dorota Downarowicz dr inż. Tomasz Aleksandrzak
 • Pokaz adsorbentów stosowanych do neutralizacji odorów. Prezentacja różnego rodzaju adsorbentów stosowanych do pochłaniania odorantów z powietrza. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr inż. Elżbieta Gabruś dr inż. Konrad Witkiewicz
 • Prezentacja multimedialna instalacji laboratoryjnych oraz symulacje komputerowe procesów adsorpcyjnych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione zdjęcia oraz filmy z pracy następujących instalacji badawczych oraz wyniki badań eksperymentalnych i symulacji: -urządznie do badania sorpcji (IGA-002) - Instalacja badawcza cyklicznego procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA z chromatografem gazowym, - instalacja badawcza cyklicznego procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA z spektrometrem masowym. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr inż. Tomasz Aleksandrzak dr inż. Konrad Witkiewicz dr inż. Dorota Downarowicz
 • Prezentacja multimedialna - poznaj inżynierię chemiczną. Pokaz ma na celu przybliżenie uczniom szkół średnich tematyki inżynierii chemicznej, czym zajmuje się ta dziedzina nauki, dlaczego warto studiować ten kierunek oraz jakie są możliwości podjęcia pracy po IChiP. Prezentacja, 15 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych
 • "Sprawdź swój węch" Warsztaty, na których będzie można m.in.: - dowiedzieć się co nieco nt. swojej wrażliwości węchowej poddając się badaniom z użyciem różnych metod/testów - poznać "na własnym nosie" różne metody testów stosowanych w analizach olfaktometrycznych -wcielić sie w rolę członka zespołu oceniającego zapach, czyli dowiedzieć się, na czym polega selekcja do zespołu oceniającego zapach oraz przeprowadzić własne oceny zapachu, a także podsluchać opinii i wrażeń doświadczonych członków Zespołu Olfaktometrycznego Pracowni. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr inż. Małgorzata Friedrich, mgr inż. Aleksandra Antoniewicz
 • Nanotechnologia w czterech żywiołach. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli wziąć udział w kolorowych doświadczeniach chemicznych oraz sprawdzić barwy płomieni roztworów soli. Ponadto wprowadzimy was w świat nanotechnologii gdzie zaprezentujemy interesujące obrazy ze skaningowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dowiecie się, czym jest nanotechnologia oraz zobaczycie, jak wiele jej jest w otaczającym nas świecie. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr inż. Karolina Wenelska
 • Czy lewitacja jest możliwa? Ze zjawiskiem nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego związane są ciekawe właściwości fizyczne w tym mozliwość lewitowania obiektów. Dzięki temu można uniknąć zjawiska tarcia i budować ekonomiczne pojazdy unoszące się nad torem. Podczas pokazów przedstawione zostaną zjawiska charakterystyczne dla nadprzewodników wysokotemperaturowych typu YBaCuO w tym efekt Meissnera. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Rafał J. Wróbel
 • Kapsułki polimetrowe. Pokażemy jak powstają kapsułki polimerowe, które mogą zawierać różne substancje. Zadaniem kapsułek jest stopniowe uwalnianie tych substancji, np.. Leków, nawozów. Kapsułki z lekiem mogą być podane do chorego miejsca i wówczas działanie leku będzie ograniczone do tego miejsca, bez oddziaływania na cały organizm. Zamykając w kapsułkach nawozy dla roślin i umieszczając je w glebie uzyskujemy ciągłe nawożenie roślin. Kapsułki otrzymuje się najczęściej z polimerów pochodzenia naturalnego, np. alginianu i utwardza się jonami wapnia. Do wykorzystywania również w kuchni molekularnej! Pokazy, 15 min.
 • Drukowanie 3D elementów polimerowych. Służy przede wszystkim do szybkiego prototypowania, czyli tworzenia modeli koncepcyjnych, na bazie których są tworzone docelowe produkty lub ich elementy w innych technologiach przemysłowych (np.. Wtryskiwanie). Umożliwia to zmniejszenie kosztów wykonania formy wtryskowej. Ponadto druk 3D ma bardzo duże zastosowanie w medycynie i stomatologii. Drukowanie 3D pozwala na tworzenie prototypów implantów dopasowanych do indywiudalnego organizmu. Pokazy, 15 min.
 • Rozpoznajemy minerały i skały. W ramach warsztatów uczniowie zapoznają się z okazami najczęściej spotykanych minerałów oraz skał wulkanicznych, osadowych i metamorficznych. Następnie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia przeprowadzą samodzielnie zespół testów pozwalających na zidentyfikowanie wskazanych próbek. Uczestnicy zajęć przeprowadzą między innymi testy twardości, ocenią barwę, barwę rysy, dokonają pomiaru gęstości oraz wykorzystają wybrane metody instrumentalne oraz obserwacje mikroskopowe do identyfikacji wybranych próbek minerałów i skał. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Tabero dr inż. Mateusz Piz
 • Czy ciecz zawsze płynie? Jedną z najbardziej pospolitych cieczy jest woda, zaliczana do grupy płynów newtonowskich. Na co dzień każdy z nas ma jednak styczność ze znacznie bardziej obszerną grupą płynów, nazywanych płynami nienewtonowskimi. Podczas pokazów przedstawione zostaną spektakularne efekty charakterystyczne dla wybranych cieczy nienewtonowskich, ukazujące jak bardzo płyny te różnią się od doskonale lepkich płynów newtonowskich. Pokazy, 15 min.
  Prowadzący: dr inż. Anna Story
 • Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47
 • Innowacyjność polskiej gospodarki. Wykład obejmuje analizę sytuacji w zakresie generowania i wykorzystania nowych rozwiązań w Polsce oraz wskazanie jakie warunki  powinny zostać spełnione, aby w przedsiębiorstwach powstawały pomysły, które potencjalnie mogłyby być innowacjami. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Reklama - dźwignią handlu. Każdy producent myśli o tym, jak poinformować potencjalnych odbiorców o swojej ofercie. Jeśli do informowania będzie używał komunikatów trafiających do ludzi przez telewizję, radio, prasę, kino, czy Internet, wówczas będziemy mówić o reklamie. Tak więc  wykład będzie traktował o tym, czym jest reklama, jak się ją tworzy i dlaczego ciągle jest tak popularnym sposobem komunikowania się z otoczeniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania symboli stosowanych w reklamach. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Przystąpienie Polski do strefy euro – co to oznacza? Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Polityka Konkurencji Unii Europejskiej jako element ochrony rynku konsumentów. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Konkurencyjność strefy przygranicznej na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. Wykład przybliża pojęcie konkurencyjności i innowacyjności. Na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza wykazywany jest potencjał społeczno-gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju strefy przygranicznej. Dzięki synergii możliwe jest budowanie trwałych podstaw konkurencyjności regionu podzielonego granicą. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Co z tą globalizacją? Zjawisko globalizacji jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć ekonomicznych w ostatnich latach. Wykład przedstawia różne ujęcia globalizacji. Wskazuje na korzyści i koszty procesów globalizacyjnych oraz na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem w kontekście konkurencyjności, liberalizacji i integracji. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Interpretacja sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: Zofia Sawicka-Klużniak
 • Jak nie dać nabić się w butelkę? Kilka słów o technikach wywierania wpływu. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Sylwia Gołąb
 • PIT, CIT, VAT, czyli rachunkowość a podatki. Głównym celem prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych jest dostarczenie informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. W związku z tym wkład dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców i przybliża też uczestnikom problematykę optymalizacji obciążeń podatkowych działalności gospodarczej. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska -Włodarczyk
 • Rachunkowość dla niewtajemniczonych. Przedsiębiorca potrzebuje określonych informacji, które umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Informacje te są generowane przez rachunkowość. W trakcie warsztatów realizowanych pod hasłem „Rachunkowość dla niewtajemniczonych” uczestnicy poznają zarządcze aspekty prowadzenia rachunkowości, to jest praktyczne zagadnienia optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, kalkulacji kosztów jednostkowych wytworzenia wyrobów/usług, prowadzenia operacyjnych rachunków decyzyjnych itp. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
 • Etyka w rachunkowości. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem różnych decyzji i działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Chęć ich realizacji niejednokrotnie prowadzi do zachowań nieetycznych, w tym do nadużyć i/lub oszustw. Zachowania nieetyczne powinny być identyfikowane i odpowiednio wcześnie eliminowane. Zajęcia dotyczą zagadnień etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej i wskazują przesłanki popełniania oszustw i nadużyć gospodarczych. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk