Szczecin

16 marca - 17 marca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza serdecznie do udziału w nasyconej nauką imprezie. MOC NAUKOWCÓW - kontynuacja największego w regionie wydarzenia edukacyjnego, skupiającego każdorazowo kilkadziesiąt tysięcy uczestników - Nocy Naukowców, odbędzie się w dniach 16 marca i 17 marca 2018 roku na wydziałach oraz w jednostkach uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz zapisów na warsztaty i laboratoria.

Program

 • Wydział Budownictwa i Architektury ( 1 ) al. Piastów 50
 • Wykład o WBiA Wykład ogólny o Wydziale Budownictwa i Architektury Wykład, 15-20 min. sala 302 przy ul. Piastów 50
  Prowadzący: mgr inż. Dorota Stocka dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko
 • Pokaz badań elementów betonowych i możliwości laboratorium Laboratorium z pokazami, 15-20 min. Laboratorium 29
  Prowadzący: mgr inż. Mateusz Techman
 • Asfalt czy coś innego po czym jeździmy? Wykład na temat budowy dróg oraz materiałów stosowanych w budownictwie drogowym. Podczas prezentacji pokazaną równiż próbki zbierane przez lata przez pracowników Katedry. Wykład, 20 min. Sala 20
  Prowadzący: Barosz Budziński, Stanisław Majer
 • Wytrzymałość gruntu Doświadczenie laboratoryjne. Pokaz mechanizmów zniszczenia skarpy w zależności od rodzaju gruntu budujacego nasyp. Omówienie charakterystycznych parametrów gruntu mających wpływ na różny mechanizm zniszczenia. Laboratorium z pokazami, Wykonanie doświadczenia z jednoczesnym opisem zjawiska 15 min. Laboratorium Katedry Geotechniki s. 64, budynek budownictwa przy al. Piastów 50
  Prowadzący: mgr inż. Magdalena Olszewska dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
 • Upłynnienie gruntu Pokaz właściwości mechanicznych gruntu w warunkach laboratoryjnych. W trakcie pokazu zostanie zaprezentowany model upłynnienia gruntu (piasku) spowodowanego działaniem wibracji. Omówione zostaną mechanizmy wpływające na powstałe zjawisko. Pokazy, Wykonanie doświadczenia z jednoczesnym opisem zjawiska 10 min. Laboratorium Katedry Geotechniki s. 64, budynek budownictwa przy al. Piastów 50
  Prowadzący: mgr inż. Magdalena Olszewska dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
 • Praw hydrauliki nieświadom człowiecze, czy nie wiesz, że woda do góry nie ciecze Czy aby na pewno przesłanie polskiego wieszcza jest prawdziwe? W ramach proponowanych zajęć, uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenie polegające na zbadaniu tajemniczego zjawiska zwanym odskokiem hydraulicznym, który w praktyce daje wrażenie zmiany kierunku przepływu wody. Laboratorium z pokazami Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Godziny: 10.00-10.20 12.00-12.20 14.00-14.20
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Jak NIE powinien działać wał przeciwpowodziowy Na zajęciach uczestnicy będą mogli zaobserwować zjawisko filtracji przez wał oraz będą mogli przeprowadzić symulację rozmycia wału w wyniku przelania się wody przez jego koronę. Prezentacja Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Godziny: 10.30-10.50 12.30-12.50 14.30-14.50
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Niezależnie jakie by czasy były, u nas zawsze się przelewa W ramach laboratorium uczestnikom zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia zawiązane z przelewani wraz z interaktywnym pokazem, w którym uczestnicy będą mogli samodzielnie kontrolować pracę przelewu. Laboratorium z pokazami Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Godziny: 11.00-11.20 13.00-13.20 15.00-15.20
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Podniesiemy wam ciśnienie Wbrew obiegowej opinii wraz ze wzrostem prędkości wody w rurach ciśnienie płynącej wody nie rośnie lecz maleje. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli przeprowadzić badania polegające na wyznaczeniu energii i ciśnienia płynącej wody w poszczególnych miejscach instalacji. Wykład Laboratorium wodne, al. Piastów 51 (skrzyżowanie al. Piastów z ul. W. Łokietka)
  Godziny: 11.30-11.50 13.30-13.50 15.30-15.50
  Prowadzący: Jacek Kurnatowski Norbert Laskowski Aleksandra Mokrzycka-Olek
 • Wydział Budownictwa i Architektury ( 2 ) al. Piastów 45
 • Wykład ogólny o wydziale budownictwa i architektury Wykład ogólny o wydziale budownictwa i architektury Wykład
  Prowadzący: mgr Andrzej Golc
 • Warsztaty z modelowania 3D "budowanie" prostych obiektów i form o charakterze architektonicznym w przestrzeni wirtualnej przy użyciu oprogramowania o obsłudze intuicyjnej; oglądanie efektów własnej pracy w okularach (goglach) do rzeczywistości wirtualnej; Warsztaty, 90 min. pracownia komputerowa nr 004 w budynku przy ul. Żołnierskiej 50
  Prowadzący: dr inż. arch. Wojciech Pawłowski
 • Witualna rzeczywistość w oparciu modele kubaturowe Pokaz ma na celu zaprezentowanie narzędzi do modelowania 3D na wybranym oprogramowaniu komputerowym. W ramach pokazu przewidziano prezentację oprogramowania, mającą na celu wyjaśnienie jak poruszać się w danym środowisku. Następnie zainteresowani, będą mogli skorzystać z przygotowanego stanowiska komputerowego, gotowego modelu 3D i samodzielnie projekotwać, przesuwać, modyfikować objekty, a przede wszytskim poruszać się w wirualnej rzeczywistości. Pokazy, 60 min. sala 004. Budynek kierunku: Architektura i Urbanistyka przy ul. Żołnierskiej 50
  Prowadzący: mgr inż. arch. Kamila Nowak
 • Barwa w czasach fotografii Spontaniczne aranżowanie przed obiektywem aparatu cyfrowego kompozycji i sytuacji z użyciem kolorwych rekwizytów, przy zastosowaniu przedłużonego czasu ekspozycji, da efekt "malowania" ruchem; Warsztaty, 45 min. pracownia fotograficzna nr 007 w budynku przy ul. Żołnierskiej 50
  Prowadzący: mgr Andrzej Golc
 • Poligon gier Studenci wzornictwa zapraszają do wspólnych rozgrywek. Proponujemy udział w autorskich grach planszowych zaprojektowanych i wykonanych przez studentów. Intryga, manipulacja oraz świat fantasy to odnajdą uczestnicy w grach wykonanych w druku tradycyjnym oraz 3D. Ponadto studenci omówią oraz zapoznają z procesem projektowania gier. Przewidujemy 5 stanowisk po 5-10 osób w grupie. Czas trwania 30 - 40 min. Wiek minimum 10 lat. Zabawa, 30-40 min. ul. Żołnierska 50, s. 411 wymagany zapis
  Godziny: 10.00-12.00 12.30-14.30
  Prowadzący: dr hab. Renata Jackowiak
 • Na biegunach Podstawy projektowania mebla lub zabawki bazującej na tradycyjnym koniku na biegunach. Studenci wraz z wykładowcami przedstawią proces projektowania produktu. Zaprezentują meble wykonane przez studentów oraz przystąpią do wspólnej realizacji. Zapisy: cztery dwuosobowe grupy. Czas trwania 1,5 h. Wiek minimum 13 lat. Prezentacja, 60 min. ul. Żołnierska 50, s.410 wymagany zapis
  Godziny: 10.00-12.00 12.30-14.30
  Prowadzący: dr hab. Renata Jackowiak
 • Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47
 • Innowacyjność polskiej gospodarki Wykład obejmuje analizę sytuacji w zakresie generowania i wykorzystania nowych rozwiązań w Polsce oraz wskazanie jakie warunki  powinny zostać spełnione, aby w przedsiębiorstwach powstawały pomysły, które potencjalnie mogłyby być innowacjami. Wykład
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Reklama - dźwignią handlu Każdy producent myśli o tym, jak poinformować potencjalnych odbiorców o swojej ofercie. Jeśli do informowania będzie używał komunikatów trafiających do ludzi przez telewizję, radio, prasę, kino, czy Internet, wówczas będziemy mówić o reklamie. Tak więc  wykład będzie traktował o tym, czym jest reklama, jak się ją tworzy i dlaczego ciągle jest tak popularnym sposobem komunikowania się z otoczeniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania symboli stosowanych w reklamach. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Przystąpienie Polski do strefy euro – co to oznacza? Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Co wpływa na cenę ropy naftowej na rynkach światowych? Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Polityka Konkurencji Unii Europejskiej jako element ochrony rynku konsumentów Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 11.00-11.45
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Konkurencyjność strefy przygranicznej na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego Wykład przybliża pojęcie konkurencyjności i innowacyjności. Na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza wykazywany jest potencjał społeczno-gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju strefy przygranicznej. Dzięki synergii możliwe jest budowanie trwałych podstaw konkurencyjności regionu podzielonego granicą. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 12.00-12.45
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Co z tą globalizacją? Zjawisko globalizacji jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć ekonomicznych w ostatnich latach. Wykład przedstawia różne ujęcia globalizacji. Wskazuje na korzyści i koszty procesów globalizacyjnych oraz na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem w kontekście konkurencyjności, liberalizacji i integracji. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 13.00-13.45
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Interpretacja sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 13.00-13.45
  Prowadzący: Zofia Sawicka-Kluzniak
 • Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej - prezentacja dostępnych źródeł finansowania Ekonomia społeczna wskazuje na potrzebę dostrzeżenia problemów tej części społeczeństwa, które dotychczas było wykluczone z życia społeczno-gospodarczego. Tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, zmiana modelu pomocy społecznej, przywracanie ludziom wiary w własne siły to wyzwania stojące przed ekonomią społeczną. W Europie istnieje już ponad 1 mln. podmiotów ekonomii społecznej. Ich rozwój możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu z różnych źródeł. Wykład poświęcony jest wskazaniu możliwości finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 14.00-14.45
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Jak nie dać nabić się w butelkę? Kilka słów o technikach wywierania wpływu Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 14.00-14.45
  Prowadzący: dr Sylwia Gołąb
 • Marketing mix – zintegrowane oddziaływanie marketingowe Marketing-mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania. Kompozycja marketingu-mix polega na harmonijnym łączeniu wartościowych produktów z atrakcyjnymi cenami, kanałami dystrybucji zapewniającymi dogodność warunków zakupu i ze skuteczną i efektywną promocją. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 15.00-15.45
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • PIT, CIT, VAT, czyli rachunkowość a podatki Głównym celem prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych jest dostarczenie informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. W związku z tym wkład dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców i przybliża też uczestnikom problematykę optymalizacji obciążeń podatkowych działalności gospodarczej. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 15.00-15.45
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska
 • Jak tworzymy markę produktu? Celem działań marketingowych może być stworzenie i wprowadzenie nowego produktu, a także wykreowanie jego marki. Zaproponowany wykład wyjaśniał więc będzie, dlaczego marka jest ważna, jak się ją tworzy i jak należy nią zarządzać, aby nie traciła na wartości. Poprzez analizę struktury przykładowych marek uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnego budowania marki. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 9.00-9.45
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Wydział Elektryczny ( 2 ) ul. 26 kwietnia 10
 • „Mój pierwszy układ elektroniczny” W przerwach miedzy wykładami działały będą także warsztaty elektroniczne „Mój pierwszy układ elektroniczny”. W trakcie warsztatów spróbujesz swoich sił w montażu układów elektronicznych. Otrzymasz elementy niezbędne do zmontowania układu elektronicznego, a także lutownicę, cynę i pomoc „zawodowców”. Po podłączeniu zbadasz jego możliwości a zmontowany układ zabierzesz ze sobą na pamiątkę wizyty na Wydziale Elektrycznym ZUT. Wierzymy, że wrócisz na nasz wydział jako student i zaprojektujesz oraz zmontujesz i uruchomisz w ramach zajęć niejedno ciekawe i użyteczne urządzenie elektroniczne. Warsztaty
 • Pokazy i prezentacje w laboratoriach, związanych z:- nowoczesnymi audio-technologiami Pokazy i prezentacje w laboratoriach, związanych z:- nowoczesnymi audio-technologiami, między innymi przetwarzania i monitorowania nagrań dźwiękowych, rejestrowaniem i obróbką obrazu, w tym „bluebox”, Prezentacja, 45 min. 309, 312, 341, 101
 • Przemysł 4.0 Za nami są już trzy rewolucje przemysłowe. Pierwsza związana z mechanizacją i wykorzystaniem energii wody i pary, druga związana z elektryfikacją i masowością oraz trzecia polegająca na wprowadzeniu automatyzacji. Zastanawiasz się w jakim kierunku zmierza przemysł w dniu dzisiejszym, jakie technologie mają szansę zadomowić się w nowoczesnych fabrykach i co dzięki temu zyska społeczeństwo to wpadnij na wykład i posłuchaj, a później zerknij do laboratoriów, gdzie część rozwiązań Przemysłu 4.0 już teraz zobaczysz na własne oczy. Wykład, 45 min. Aula im. Prof. Stanisława Skoczowskiego (137)
  Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
 • Pokazy w laboratoriach Pokazy i prezentacje w laboratoriach, w których zobaczyć będzie można między innymi: manipulatory przemysłowe, roboty mobilne, humanoidalne, drony i inne rozwiązania robotyczne, komputery przemysłowe, programowalne systemy sterowania. Zachęcamy również do rozmów z studentami i wykładowcami, którzy będą prezentować zasoby pracowni. Laboratorium z pokazami, 45 min. 142/143, 223, 038
 • Światło lasera - współczesne zastosowania Mimo stosunkowo krótkiej historii technologie laserowe, należą do najszybciej rozwijających się obszarów współczesnej techniki. Światło laserowe, generowane coraz bardziej wyrafinowanymi metodami zdobywa coraz szersze pola zastosowań. Lasery na dobre zadomowiły się w medycynie, telekomunikacji, elektronice a nawet w sztuce. Wykład pozwoli zrozumieć tajemniczy świat technologii laserowych. Przedstawione zostaną główne koncepcje pozwalające zrozumieć jak działają lasery oraz jak współcześnie są konstruowane. Wykład, 45 min. Aula im. Prof. Stanisława Skoczowskiego (137)
  Prowadzący: dr inż. Andrzej Ziółkowski
 • Pokazy w laboratoriach Pokazy i prezentacje w laboratoriach, z których dowiesz się: jak działa laser tytanowo-szafirowy i jak krótkie impulsy generuje, jak są zbudowane różne rodzaje światłowodów, dlaczego światło wprowadzone do światłowodu przemierza tak duże odległości, jak wygląda jeden z najszybszych światłowodowych systemów transmisji wielofalowej, jak wygląda i działa sprzęt pomiarowy służący do badania światłowodów i testowania sieci światłowodowych, jak działają teleinformatyczne systemy światłowodowe o przepływności terabitowej, co to są systemy FTTA (Fiber To The Antena) - przyszłość telefonii komórkowej 5G, jak spawa się włókna światłowodowe, co to są światłowody mikrostrukturalne, co mogą badać czujniki światłowodowe, jak usprawnić pracę mózgu. Laboratorium z pokazami, 45 min.
 • Elektro-technologie w transporcie przyszłości Jak rodziły się pojazdy elektryczne? czym dzisiaj "na prąd" możemy się poruszać? co przewiezie nas jutro?  Jeśli chcecie poznać niesamowitą moc drzemiącą w pojazdach na prąd, zapraszamy na krótką przejażdżkę przez świat współczesnych technologii w napędach pojazdów elektrycznych. Wykład, 45 min.
  Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Paplicki
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( 1 ) ul. Słowackiego 17
 • Moc maturzysty -  studiuj na ZUT !!! Prezentacja kierunków studiów z konkursami! Prezentacja hol główny, Audytorium Maximum, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 10.00-10.45
  Prowadzący: mgr Aneta Zierke
 • Moc ziół Pokaz najważniejszych roślin i surowców przyprawowych, z omówieniem ich sposobu wykorzystania. Sposoby przygotowania ziół: napary, odwary,wyciągi, nalewki, soki i in. Uprawa i wykorzystanie ziół uprawianych w doniczkach. Warsztaty
  Godziny: 11-12.00 12.10-13.10 13.20-14.20
  Prowadzący: prof. dr hab. Dorota Jadczak mgr inż. Kamila Bojko
 • Jak chronić i rekultywować zbiorniki wodne Omówienie metod rekultywacji J. Głębokiego i ocena na miejscu jakości wody na podstawie analiz stężenia związków biogennych i rozpuszczonego tlenu oraz pH wody, ocena przejrzystości wody za pomocą krążka Secchi’ego Wykład w plenerze zbiórka hol wydziału , Słowackiego 17  W razie deszczu sala wykładowa nr 153  ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00- 12.30
  Prowadzący: dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska
 • Rośliny ze szkła - roślinne kultury in vitro Są to zajęcia praktyczne, dotyczące możliwości wykorzystywania biotechnologii w hodowli roślin. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z metodą rozmnażania roślin w warunkach laboratoryjnych. Dowiedzą się jakie są kolejne etapy namnażania i co jest do tego niezbędne. Samodzielnie założą kulturę wybranej rośliny ozdobnej. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się jak można wykorzystać praktycznie uzyskane w ten sposób rośliny. Warsztaty laboratorium in vitro sala 201, , ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.30     11.45-12.15       12.30-13.00      13.15-13.45
  Prowadzący: dr hab. inż. Danuta Kulpa
 • “Co gryzie drzewo? O owadzich architektach wnętrz Przedstawienie bogactwa form i kształtów oraz przystosowań owadów do otaczającego je środowiska. Ukryte życie owadów we wnętrzu drzew i co z tego wynika. Strategie żerowania i przetrwania owadów. Warsztaty sala 014 (piwnica), Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.45
  Prowadzący: dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska
 • Metody identyfikacji odmian roślin będących pod ochroną Uczniowie zapoznają się z metodami identyfikacji odmian roślin chronionych za pomocą analizy materiału genetycznego DNA. Nauczą się izolować DNA i analizować produkty rozdziały na elektroforegramach. Warsztaty sala 235, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45
  Prowadzący: dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz
 • Skąd w szampanie są bąbelki W trakcie zajęć przedstawione i zaprezentowane zostaną tradycyjne i współczesne metody produkcji szampana. Zaprezentowane zostaną różne formy i struktury drożdży oraz ich inne sposoby wykorzystania w przemyśle i gospodarstwie domowym. Zajęcia będą przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, a w międzyczasie zostanie zaprezentowany pokaz. Warsztaty z pokazami sala nr, 255 II piętro, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45
  Prowadzący: dr hab. Irenusz Ochmian
 • Skały i minerały wokół nas Zajęcia składają się z krótkiej prezentacji podstaw wiedzy nt. skał i minerałów połączonej z pokazem najciekawszych minerałów i skał z kolekcji katedry. W trakcie prezentacji uczestnicy zajęć dowiedzą się czym są minerały oraz poznają metody organoleptycznego rozpoznawania minerałów. Będzie można również dowiedzieć się czym są skały oraz jaka była ich geneza. Kolejną częścią zajęć są warsztaty polegające na rozpoznawaniu minerałów tych powszechnie występujących i tych mniej popularnych w oparciu o metody organoleptyczne (wg prostego klucza - materiały przeznaczone dla uczestników): barwa, rysa, twardość w skali Mohsa, przezroczystość,łupliwość, przełam, cechy szczególnych np: magnetyzm.Za aktywność uczestników w trakcie zajęć przewidziane nagrody: kryształ górski. Dla wszystkich uczestników pamiątki w postaci okazów minerałów:ametyst (fioletowy), opal (żółty), chryzopraz (seledynowy) Do koloru, do wyboru! sala 137, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45
  Prowadzący: dr inż. Grzegorz Jarnuszewski
 • Owoce dla zdrowia Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy ze zdrowotnymi właściwościami owoców. W trakcie zajęć prowadzonych w formie pokazu i prezentacji multimedialnej.pokazane będą owoce typowe dla naszego klimatu i owoce egzotyczne. Przedstawione zostaną różnice w składzie chemicznym tych owoców oraz ich walory smakowe i prozdrowotne. Warsztaty sala nr 301, ul. Słowackiego 17, zbiórka w holu wydziału
  Godziny: 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45
  Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof.nadzw
 • Niewidzialna konkurencja wśród jonów Zajęcia o charakterze laboratoryjnym, których uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach pod kierunkiem osób prowadzących. Wykonują proste doświadczenie ilustrujące zjawisko antagonizmu koloidalnego, mające na celu porównanie oddziaływania jonów jedno- i dwuwartościowych na przepuszczalność błon cytoplazmatycznych w komórkach skórki liści spichrzowych cebuli. Uczniowie samodzielnie przygotowują preparaty, barwią je a następnie przeprowadzają obserwacje mikroskopowe. Warsztaty sala nr 18, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45
  Prowadzący: dr hab. Małgorzata Mikiciuk
 • Zieleń w naszym otoczeniu. Warsztaty plastyczne z rysunku i malarstwa Zieleń w naszym otoczeniu jest impulsem do przypomnienia sobie i odtworzenia znanych uczestnikom warsztatów (uzupełnionych pokazem slajdów) kształtów i kolorów pojedynczych roślin: drzew, krzewów i bylin, oraz kompozycji zieleni (parków, zieleńców, ogrodów przydomowych). Efektem warsztatów będą rysunki, obrazki barwne oraz kolorowane makiety z papieru.Zajęcia będą się odbywać w zależności od warunków pogodowych w parku lub w sali dydaktycznej. Warsztaty zbiórka w holu głównym
  Godziny: 11.00-11.45, 12.00-12.45, 13.00-13.45
  Prowadzący: prof. Hubert Romanowski dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska dr hab. Agata Zbylut
 • Kropla wody tętni życiem Nawet nie podejrzewasz jak bujne życie tętni w małej kropli wody. Przekonaj się sam, zrób preparat i przyjrzyj się z bliska mikroskopijnym bestiom mieszkającym w jeziorze, kałuży, czy w kropli rosy, być może czeka Cię duże zaskoczenie. Ekosystem wodny charakteryzuje się różnorodnością drobnych organizmów, o których istnieniu większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Celem zajęć jest edukacja ekologiczna młodzieży na temat bioróżnorodności wód oraz na temat konsekwencji zanieczyszczenia wód przez człowieka. Warsztaty sala 127, I piętro, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.50 12.00-12.50 13.00-13.50
  Prowadzący: dr hab. Magdalena Błaszak mgr Kinga Zatoń
 • Biomonitoring środowiska za pomocą porostów Krótka charakterystyka podstawowych wiadomości o mchach i porostach. Określenie grup briocenologicznych. Wykorzystanie mchów i porostów jako bioindyfikatory. Ćwiczenia- praca w małych zespołach (do 3 osób) - praca z mikroskopem i porostami. Warsztaty ul. Słowackiego 17, sala 013 (piwnica)
  Godziny: 11.00-11.50 12.00-12.50 13.00-13.50
  Prowadzący: dr hab. Renata Gamrat dr hab. Joanna Podlasińska
 • Trawy wokół nas Traw nas żywią, zdobią i chronią, jest ich na kuli ziemskiej ok. 11 tysięcy, zajmujące różne siedliska, dlatego warto je poznać. Warsztaty z pokazami sala nr 151, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-11.50 12.00-12.50 13.00- 13.50
  Prowadzący: dr hab. Teodor Kitczak, prof. nadzw.
 • Wędrówka DNA w polu elektrycznym Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z techniką elektroforezy czyli metodą rozdziału cząsteczek obdarzonych ładunkiem w polu elektrycznym. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poćwiczyć sztukę pipetowania przy użyciu pipet automatycznych. Ich zadaniem będzie naniesienie na żel agarozowy próbek DNA i różnych barwników a następnie obserwowanie ich wędrówki w aparacie do elektroforezy. Na zakończenie zajęć żel będzie inkubowany w roztworze z barwnikiem fluorescencyjnym a wybarwione cząsteczki DNA będą obserwowane w świetle UV. Przy okazji warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z wyposażeniem laboratorium biologii molekularnej. Warsztaty sala 235, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-12.15 12.30-13.45
  Prowadzący: dr hab. Beata Myśków, mgr inż Natalia Lenarczyk-Puri dr inż Magdalena Góralska
 • Niezwykłe krajobrazy - Park Kasprowicza i Różanka w Szczecinie Wykład w terenie połączony ze spacerem po najpiękniejszym parku w Szczecinie. Słuchacze poznają ciekawą historię powstania tego założenia oraz jego poszczególnych części. Zajrzymy w różne zakątki parku, zobaczymy interesujące drzewa, rzeźby i obiekty budowlane takie jak przykładowo: skrzydłorzech kaukaski, Ogniste Ptaki Władysława Hasiora czy szczeciński amfiteatr. Wykład w plenerze, 90 min. zbiórka w holu wydziału, w razie deszczu sala wykładowa 153, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-12.30
  Prowadzący: dr inż. Aleksandra Pilarczyk - architekt krajobrazu
 • Komputerowa kartografia w szkole, w domu w podróży Otwarty dostęp do danych geograficznych oraz powszechność urządzeń gps zmieniły nasze życie. Na codzień korzystamy z wielu form tzw geoinformacji. Na warsztatach dowiemy się w jaki sposób działają urządzenia gps, jakie są ich możliwości i ograniczenia w codziennych zastosowaniach (nawigacja drogowa oraz terenowa, lokalizacja osób i przedmiotów, wyszukiwanie drogi, przygotowanie i prowadzenie wycieczek, wyszukiwanie ciekawych miejsc). Sprawdzimy także w jaki sposób usprawnić działanie naszych komórkowych gps poprzez wykorzystanie różnego rodzaju map oraz oprogramowania. Dowiemy się gdzie szukać specjalistycznych map oraz jak samemu przystosować papierową mapę do wykorzystania z gps. Warsztaty pracownia komputerowa nr 13, ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-12.30 13.00-14.30
  Prowadzący: dr hab. Michał Kupiec
 • Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich Czy zmiany klimatyczne są już faktem czy mitem? Co przemawia za każdą z tych tez? Funkcje ochronne zadrzewień. Co i jak sadzić? „Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów z wykorzystaniem materiału zielnikowego”, Quiz - Uczniowie na podstawie czterech cech mają oznaczyć gatunek drzewa, po korze, drewnie, liściu i owocu; Praca z mapą „Nasadzenie drzew i krzewów na wybranym fragmencie mapy topograficznej”. Warsztaty ul. Słowackiego 17
  Godziny: 11.00-12.30 13.00-14.30
  Prowadzący: dr hab. Renata Gamrat dr hab. Joanna Podlasińska
 • Nietoperze w aglomeracji miejskiej – zagrożenia i ochrona Nocne życie nietoperzy. Nietoperze nasi lokatorzy. Dlaczego nietoperze są zagrożone? Jak możemy pomóc chronić nietoperze? Warsztaty sala 014 (piwnica), Słowackiego 17
  Godziny: 12.00- 12.45
 • Co gryzie drzewo? O owadzich architektach wnętrz Przedstawienie bogactwa form i kształtów oraz przystosowań owadów do otaczającego je środowiska. Ukryte życie owadów we wnętrzu drzew i co z tego wynika. Strategie żerowania i przetrwania owadów. Warsztaty sala 014 (piwnica), Słowackiego 17
  Godziny: 13.00-13.45
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( 2 ) ul. Papieża Pawła VI nr 1
 • Wodór jako paliwo silnikowe Warsztaty, 45 min. ul. Papieża Pawła VI 1, sala nr 112
  Godziny: 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45
  Prowadzący: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
 • Wytwarzanie paliw z biomasy – produkcja biodiesla Celem tych zajęć jest samodzielne przygotowanie przez uczniów biopaliwa do zasilania silników Diesla. Zajęcia obejmują wytłoczenie oleju z nasion przy użyciu prasy ślimakowej, przeprowadzenie procesu transestryfikacji i wytworzenie biodiesla, oczyszczanie biopaliwa oraz oznaczenie jego podstawowych właściwości fizyko-chemicznych. Warsztaty ul. Papieża Pawła VI 1, sala nr 201
  Godziny: 11.00-12.30  12.45-14.15
  Prowadzący: dr hab. Małgorzata Pawrot – Paw mgr inż. Monika Izwikow mgr inż. Iga Turów
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( 3 ) ul. Papieża Pawła VI nr 3
 • Od ziarna do chleba Analiza technologiczna, ilościowa i jakościowa ziaren zbóż: począwszy od ziarna poprzez mąkę do pieczywa. Warsztaty ul. Papieża Pawła VI 3, sala nr 104
  Godziny: 11.00- 11.30 11.45-12.15 12.30-13.00 13.15-13.45
  Prowadzący: dr inż. Magdalena Sobolewska
 • Poznaj nasze drzewa rodzime Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi cechami morfologicznymi (np. wielkość, drzewa, kształt liścia, wielkość i barwa kwiatów, typ owocu) pozwalającymi na poznanie drzew mających naturalne stanowiska w Polsce. Zajęcia będą się odbywać w zależności od warunków pogodowych w parku lub w sali dydaktycznej. Warsztaty sala 314, ul. Papieża Pawła VI nr 3a
  Godziny: 11.00-12.30 13.00-14.30
  Prowadzący: dr hab. Grzegorz Nowak dr inż. Marcin Kubus mgr inż. Magdalena Zmarzlik mgr inż. Paweł Mazur
 • Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47
 • Reklama - dźwignią handlu Każdy producent myśli o tym, jak poinformować potencjalnych odbiorców o swojej ofercie. Jeśli do informowania będzie używał komunikatów trafiających do ludzi przez telewizję, radio, prasę, kino, czy Internet, wówczas będziemy mówić o reklamie. Tak więc  wykład będzie traktował o tym, czym jest reklama, jak się ją tworzy i dlaczego ciągle jest tak popularnym sposobem komunikowania się z otoczeniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania symboli stosowanych w reklamach. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 10.00-10.45
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Polityka Konkurencji Unii Europejskiej jako element ochrony rynku konsumentów Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 10.00-10.45
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk
 • Konkurencyjność strefy przygranicznej na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego Wykład przybliża pojęcie konkurencyjności i innowacyjności. Na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza wykazywany jest potencjał społeczno-gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju strefy przygranicznej. Dzięki synergii możliwe jest budowanie trwałych podstaw konkurencyjności regionu podzielonego granicą. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 11.00-11.45
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • PIT, CIT, VAT, czyli rachunkowość a podatki Głównym celem prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych jest dostarczenie informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. W związku z tym wkład dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców i przybliża też uczestnikom problematykę optymalizacji obciążeń podatkowych działalności gospodarczej. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 11.00-11.45
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska -Włodarczyk
 • Co z tą globalizacją? Zjawisko globalizacji jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć ekonomicznych w ostatnich latach. Wykład przedstawia różne ujęcia globalizacji. Wskazuje na korzyści i koszty procesów globalizacyjnych oraz na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem w kontekście konkurencyjności, liberalizacji i integracji. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 12.00-12.45
  Prowadzący: dr Arkadiusz Malkowski
 • Rachunkowość dla niewtajemniczonych Przedsiębiorca potrzebuje określonych informacji, które umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Informacje te są generowane przez rachunkowość. W trakcie warsztatów realizowanych pod hasłem „Rachunkowość dla niewtajemniczonych” uczestnicy poznają zarządcze aspekty prowadzenia rachunkowości, to jest praktyczne zagadnienia optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, kalkulacji kosztów jednostkowych wytworzenia wyrobów/usług, prowadzenia operacyjnych rachunków decyzyjnych itp. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 12.00-12.45
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
 • Interpretacja sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 13.00-13.45
  Prowadzący: Zofia Sawicka-Klużniak
 • Etyka w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem różnych decyzji i działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Chęć ich realizacji niejednokrotnie prowadzi do zachowań nieetycznych, w tym do nadużyć i/lub oszustw. Zachowania nieetyczne powinny być identyfikowane i odpowiednio wcześnie eliminowane. Zajęcia dotyczą zagadnień etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej i wskazują przesłanki popełniania oszustw i nadużyć gospodarczych. Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 13.00-13.45
  Prowadzący: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
 • Jak nie dać nabić się w butelkę? Kilka słów o technikach wywierania wpływu Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 14.00-14.45
  Prowadzący: dr Sylwia Gołąb
 • Innowacyjność polskiej gospodarki Wykład obejmuje analizę sytuacji w zakresie generowania i wykorzystania nowych rozwiązań w Polsce oraz wskazanie jakie warunki  powinny zostać spełnione, aby w przedsiębiorstwach powstawały pomysły, które potencjalnie mogłyby być innowacjami. Wykład s. 217 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 9.00-9.45
  Prowadzący: dr Rafał Mazur
 • Przystąpienie Polski do strefy euro – co to oznacza? Wykład s. 214 ul. Żołnierska 47
  Godziny: 9.00-9.45
  Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk